nextslide
nextslide
  • Cho Thuê Giàn Giáo

   $0.9pm

  • Giàn giáo BS1139/EN74
  • Mâm Giáo mạ kẽm BS1139
  • Cùm Cố Định mạ kẽm BS1139
  • Kẹp má mạ kẽm BS1139
  • Cùm Xoay mạ kẽm BS1139
  • Kẹp Dầm mạ kẽm BS1139
  • Thang thép mạ kẽm BS1139
  • Đặt hàng
  • Giàn Giáo Tháp

   $3.9pm

  • Galvanized scaffolding tube BS1139/EN74
  • Galvanized metal plank
  • Double Coupler BS1139/EN74
  • Single Coupler BS1139/EN74
  • Swivel Coupler BS1139/EN74
  • Girder Coupler BS1139/EN74
  • Steel Ladder BS1139/EN74
  • Đặt hàng
  • Giàn Giáo Cong Xon

   $5.9pm

  • Giàn giáo BS1139/EN74
  • Mâm Giáo mạ kẽm BS1139
  • Cùm Cố Định mạ kẽm BS1139
  • Kẹp má mạ kẽm BS1139
  • Cùm Xoay mạ kẽm BS1139
  • Kẹp Dầm mạ kẽm BS1139
  • Thang thép mạ kẽm BS1139
  • Đặt hàng
  • Giàn Giáo Treo

   $7.9pm

  • Galvanized scaffolding tube BS1139/EN74
  • Galvanized metal plank
  • Double Coupler BS1139/EN74
  • Single Coupler BS1139/EN74
  • Swivel Coupler BS1139/EN74
  • Girder Coupler BS1139/EN74
  • Steel Ladder BS1139/EN74
  • Đặt hàng
  • Lan Can

   $3pm

  • Giàn giáo BS1139/EN74
  • Mâm Giáo mạ kẽm BS1139
  • Cùm Cố Định mạ kẽm BS1139
  • Kẹp má mạ kẽm BS1139
  • Cùm Xoay mạ kẽm BS1139
  • Kẹp Dầm mạ kẽm BS1139
  • Thang thép mạ kẽm BS1139
  • Đặt hàng
  • Cầu Thang

   $7pm

  • Galvanized scaffolding tube BS1139/EN74
  • Galvanized metal plank
  • Double Coupler BS1139/EN74
  • Single Coupler BS1139/EN74
  • Swivel Coupler BS1139/EN74
  • Girder Coupler BS1139/EN74
  • Steel Ladder BS1139/EN74
  • Đặt hàng
uptime
Giàn giáo
60%
Nhân lực
80%
Giá thành
64%
Cạnh tranh
93%
Chuyên nghiệp
100%
Hiệu quả
93%
Bảng so sánh năng lực giàn giáo I-Share (Đánh giá 2015)

Khách hàng đánh giá

Phụ kiện Giàn giáo BS1139

Khách hàng tiêu biểu